Sugen på gå kurs?

09 jun, 2017
Hej!

Har du gått i tankarna kring att du kanske ska vidareutbilda dig men inte riktigt tagit tag i det än? Har ni pratat i teamet och kanske vill göra något tillsammans en eller skicka en av er för att fördjupa ännu mer inom ett ämne?

Vi har kurserna för dig!Nedan är ett kort utdrag av några av våra populäraste kurser. 
Klicka på respektive rubrik så kommer du till vår kurssida om du vill veta mer.
Du kan även se vår kalender över när kurserna startar, glöm inte att vi även kan köra dom företagsinternt och komma till ditt företag och hålla kursen för en grupp hos er. Kontakta info@kravxperts.se om du vill veta mer!

Agila kravresan
Agila kravresan består av fyra kunskapsetapper, som tillsammans ger dig kunskap om hur man arbetar med krav vid agil utveckling.  Agila kravresan motsvarar en tredagars kurs fördelad på fyra tillfällen. Utbildningen är till för dig som arbetar som kravanalytiker eller kravledare i Agila projekt. Inlärningen bygger på att uppleva kunskapen enligt Kunskapsresans koncept, alla deltagare är aktiva i de olika utbildningsmomenten.

Workshopresan
En kunskapsresa för workshopledare
Workshopresan består av fyra kunskapsetapper som tillsammans ger dig den grund du behöver för att kunna leda workshops.
Kunskapsresan är till för dig som vill utvecklas vidare i din workshopledarroll eller för dig som precis kommer att börja fungera som workshopledare. Kunskapsresan passar även för andra som arbetar med att leda grupper på möten för att skapa ett resultat. Till exempel linjechefer, projektledare, kravställare, beställare och modellerare.
Inlärningen bygger på att uppleva kunskapen, detta är ingen kurs Ingående etapper och kunskapsmål.
Workshopresan består av följande delmoment, etapper, där varje etapp har ett eget kunskapsmål. Alla etapper består till största delen av praktiska övningar.

Kravanalysresan
Kravanalysresan består av fyra kunskapsetapper, som tillsammans ger dig den grund du behöver för att kunna arbeta som kravanalytiker. Kravanalysresan motsvarar en tredagars kurs fördelad på fyra tillfällen. Utbildningen är till för dig som vill utvecklas i din roll som kravanalytiker eller som nu vill börja arbeta som kravledare.
Inlärningen bygger på att uppleva kunskapen enligt Kunskapsresans koncept, alla deltagare är aktiva i de olika utbildningsmomenten.

Beskrivning
I rollen som kravanalytiker ingår att starta upp kravarbetet, arbeta fram de övergripande och detaljerade kraven samt att kvalitetssäkra och överlämna kraven. Som kravanalytiker är det viktigt att ha helhetsperspektivet, från verksamhetsprocesser till realiserade krav.
Du kommer att få jobba praktiskt med alla delar utifrån ett genomgående exempel.

Användningsfallsresan
Syftet med användningsfallssresan är att ge all den kunskap som behövs för att kunna jobba praktiskt med användningsfall. Deltagarna får prova på alla delar runt ett användningsfall, vad det är, hur man hittar och skapar användningsfall, och hur man dokumenterar resultatet.

Hoppas vi hörs!
/ KravXperts