Kravresan för produktägare - 19 oktober, kl 9-12

    Startar: 
    2017-10-19 09:00
    Slutar: 
    2017-10-19 12:00
  • Stad: Stockholm
  • Adress: Drottninggatan 55

 

Ovanstående datum avser första etappen i en kunskapsresa. Tid för övriga etapper bestäms av gruppen vid första mötet.

Kraven ökar på verksamheten att inte bara delta som expert när kraven beskrivs, utan även att ansvara för att ta fram och definiera kraven. Detta ställer nya krav på verksamheten som innebär att verksamheten måste ha kunskapen om hur hitta och beskriva krav på ett bra sätt.
Kunskapsresan ”Kravresan för produktägare” ger dig en bra grund att stå på för ditt eget kravarbete, oavsett om du är ansvarig för att ta fram kraven eller enbart deltar i vissa delar.

Kravresan består av tre etapper, där varje etapp har ett eget kunskapsmål. Alla etapper består till stor del av praktiska övningar.

För mer information om Kravresan för produktägare och varje etapp läs här.


Pris
13 300 kr per person exklusive moms


Anmäl dig till detta event/kurs:

Information från KravXperts
Läs mer om våra databehandlingsvillkor här