IREB certifieringsgrundande kurs (CPRE)

Vi kommer i höst att ge denna kurs som en öppen kurs. Under tiden går det bra att beställa kursen företagsinternt.

Mer information om IREB, International Requirements Engineering board, hittar du här.

Beskrivning

IREB och REQB kommer att samarbeta framöver. Alla certifieringar oavsett REQB eller IREB är fortsatt giltiga.

IREB® erbjuder utbildning och certifiering på tre nivåer:

  • Grundnivån, CPRE foundation level
  • Avancerade nivån, CPRE advanced level
  • Expertnivån, CPRE expert level.

Certifieringen sker på engelska (extra tentamenstid för dem som inte har engelska som modersmål) och därför är också kursmaterialet på engelska, men undervisningen kan ges på svenska eller engelska.

En företagsintern IREB kurs eller frågor

Kontakta oss via e-post info@kravxperts.se .