Grunderna i en workshop

En workshop är ett arbetsmöte som har många användningsområden. Etappen går igenom vad en workshop består av, vad som krävs för att det ska kallas en workshop och syftet med att jobba i workshopform.

Kunskapsmål

 • förklara syftet med en workshop
 • vilka delar en workshop består av
 • förbereda en workshop

Innehåll

 • Vad är en workshop (och vad är inte en workshop)
 • Att tänka på innan en workshop
 • Syfte
 • Mål
 • Resultat
 • Genomföra en workshop steg för steg
 • Exempel på användningsområden
 • Workshopledarens roll, ansvar och befogenheter
 • Deltagarnas roll, ansvar och befogenheter
 • Dokumentation
 • Avslut och uppföljning

Krav på förkunskaper

Inga.

Målgrupp

I första hand för workshopledare eller blivande workshopledare. Den passar även för workshopdeltagare, linjechefer eller alla som kommer att delta i workshops eller modelleringar.