Praktisera som workshopledare

Att kunna tekniker och teorier är en sak, att verkligen kunna använda dessa effektivt under en workshop, är en helt annan sak. Som deltagare får du prova på alla delar, från och med det finns ett behov av en workshop till att workshopen är genomförd.

Syftet är att du blir säkrare i din roll som workshopledare och kommer även att kunna arbeta på att uppnå egna, individuella mål.

Observera att denna etapp inte har samma struktur som övriga etapper. Etappen består av en gruppövning per deltagare, dvs. är det 4 deltagare blir det 4 gruppövningar. Varje deltagare får prova på som workshopledare och får återkoppling både från övriga deltagare och handledaren/coachen.

Kunskapsmål

Efter genomgången etapp kan du

  • Förbereda en workshop
  • Effektivt leda en workshop
  • Arbeta praktiskt med en eller flera workshoptekniker
  • Arbeta som workshopledare

Innehåll

Detta är några av delarna deltagarna praktiserar i etappen. Etappens detaljerade innehåll anpassas efter deltagarnas behov. Är det möjligt så används riktiga exempel från deltagarnas företag.

  • Förberedelser
  • Logistik
  • Planering av workshop
  • Val av teknik
  • Uppföljning
  • Utvärdera deltagare

Krav på förkunskaper

Deltagarna har grundläggande kunskaper om workshopledning, hur en workshopledare bör fungera och grundläggande workshoptekniker. Etappen är inriktad på att praktisera dessa kunskaper, dvs. etappen förutsätter att deltagarna redan har viss erfarenhet eller kunskap inom området, åtminstone som workshopdeltagare.

Målgrupp

Alla som arbetar med att leda grupper på möten för att skapa ett resultat. Till exempel linjechefer, projektledare, kravställare, beställare, workshopledare och modellerare.