Rollen som workshopledare

Syftet med en workshop är att skapa ett definierat resultat i en grupp. Den som styr det arbetet är en workshopledare. En bra workshopledare är en förutsättning för att en workshop ska fungera och skapa resultat snabbt. Etappen beskriver rollen som workshopledare, egenskaper som krävs och praktiska tips.

Kunskapsmål

Efter genomgången etapp kan du

 • Vilket ansvar en workshopledare har
 • Vad rollen som workshopledare innebär
 • Hur man kan hantera en grupp och olika personlighetstyper
 • Grunderna för att börja arbeta som som workshopledare

Innehåll

Detta går vi igenom i etappen

 • Kommunikation
 • Ansvar
 • Befogenhet
 • Tips på hur hantera olika situationer som kan uppstå
 • Vikten av tydlighet
 • Förbereda sig inför en workshop
 • Starta en workshop
 • Avsluta en workshop
 • Egenskaper en workshopledare behöver

Krav på förkunskaper

Grundläggande kunskap om vad en workshop är och vilka tekniker som kan användas.

Målgrupp

Etappen är för dig som ska börja arbeta som workshopledare eller vill utveckla dig vidare inom workshopledning.