Workshopstekniker - en verktygslåda

Syftet med en workshop är att skapa ett definierat resultat i en grupp. För att underlätta detta finns ett antal verktyg eller tekniker som ger struktur och skapar resultat snabbare. Etappen tar upp några av de vanligaste teknikerna, hur man ska använda dem och när.

Kunskapsmål

Efter genomgången etapp

 • känner du till ett antal vanliga workshoptekniker
 • har du en känsla för vilken teknik som passar i vilka situationer
 • kan du skilja på om en teknik är kreativ eller strukturerad

Innehåll

Detta går vi igenom i etappen

 • Syftet med en workshop
 • Lappövning
 • Bikupa
 • Prioritering i grupp
 • Brainstorming
 • 6 tänkarhattar
 • Tänka lateralt - slumpordsgenerator/associera fritt
 • MindMap
 • Val av teknik
 • Tankar om gruppen och tekniker runt det

Krav på förkunskaper

Grundläggande kunskap om vad en workshop är, t ex genom att ha gått etappen Grunderna i en workshop.

Målgrupp

Alla som kommer att delta i workshops eller modelleringar i grupp. Etappen är speciellt bra för dig som kommer att leda eller förbereda en workshop eller modellering.